Historia księgowości

Historia księgowości

Pochodzenie księgowości ginie w mrokach dziejów, ale ostatnie badania wskazują, że metody prowadzenia ksiąg istniały od najodleglejszych czasów życia człowieka w miastach. Znaleziono babilońskie zapisy pisane stylem na małych płytkach glinianych datowane na 2600 rok p.n.e. Mezopotamscy księgowi prowadzili zapisy na glinianych tabliczkach, które mogą pochodzić nawet sprzed 7000 lat. Zastosowanie nowoczesnego systemu księgowości z podwójnym zapisem zostało opisane przez Lucę Pacioli w 1494 roku.

Sprawdź: Biuro rachunkowe cennik Bydgoszcz

Termin „książka odpadków” był używany w Ameryce kolonialnej, odnosząc się do dokumentowania codziennych transakcji wpływów i wydatków. Zapisy dokonywane były w porządku chronologicznym i tylko do tymczasowego użytku. Codzienne zapisy były następnie przenoszone do księgi dziennej lub księgi rachunkowej w celu zbilansowania rachunków i stworzenia stałego dziennika; następnie księga odpadków mogła być wyrzucona, stąd nazwa.