Stale rosnąca popularność odzieży patriotycznej

Stale rosnąca popularność odzieży patriotycznej

Jak to się stało, że odzież patriotyczna w ciągu kilku ostatnich lat tak bardzo zyskała na popularności. No cóż… Można powiedzieć, iż wynika to ze zmian pokoleniowych. Jeszcze kilka – kilkanaście lat temu patriotyzm nie kojarzył się najlepiej. Postacie, które dziś urosły do rangi kultowych traktowane były jako wrogowie Ojczyzny. Na specyficzne podejście do kwestii patriotyzmu miało wpływ stopniowe i sukcesywne zakłamanie historii. Nasi rodzice i dziadkowie wierzyli i wyznawali zupełnie inne ideały, aniżeli te o których mówi się obecnie. Współcześni bohaterowie jeszcze dziesięć lat temu uznawani byli za zbrodniarzy. Dopiero świeże spojrzenie na sytuacje pozwoliło ją trochę „wyklarować”, a co za tym idzie, wyciągnąć z niej wnioski. Ci, którzy jeszcze do niedawna byli uznawani za zdrajców, dziś są patronami szkół i szpitali, zyskują własne ulice, place, skwery, a także ronda. Wydarzenia, które miały miano niechlubnych stają się motywem przewodnim na odzieży patriotycznej. Czy to dobrze? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Odzież patriotyczna, a dokładnie jej motywy przewodnie pokazują nam jak bardzo współczesna historia uległa zmianie. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że ideały, w które wierzymy obecnie, za dziesięć czy dwadzieścia lat znów przestaną istnieć. Czy warto zatem o nie walczyć? To już zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji i własnego sumienia. Warto zauważy, że nasi rodzice i dziadkowie nadal bronią tych samych ideałów co w młodości. Mimo iż nie zawsze są one słuszne czy prawidłowe, sztywno trzymają się swoich racji. Odzież patriotyczna kryje w sobie wizerunki Żołnierzy Wyklętych. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt o nich nie słyszał – dziś jednak uznawani są za bohaterów. Oczywiście, nie przez wszystkich. Szczególny patriotyzm uwidacznia się u osób młodych – głównie tych, którym nie było dane żyć w poprzednim ustroju. Nieprzesiąknięci komunizmem są w stanie sami wybierać bohaterów zgodnie z własnym sumieniem. Tak jak zauważono wcześniej, żadna odzież patriotyczna nie da rady zatrzymać postępującego trendu zakłamywania historii. Nasze dzieci i wnuki będą miały innych bohaterów, zaś obecni znów ulegną zapomnieniu. Cała nadzieja w tym, że nam jako rodzicom uda się wpoić naszemu potomstwu dobre, prawe wartości. Wydaje się jednak, że na chwilę obecną – przy szeroko postępującej globalizacji i zacieraniu się granic – jest to niemożliwe. Oby odzież patriotyczna nie była jedynym przejawem patriotyzmu w naszym kraju.