Projekty, które zmieniają branżę budowlaną

Projekty, które zmieniają branżę budowlaną

Na całym świecie liderzy w budownictwie i architekturze mają wielkie marzenia. Projekty, które projektują i budują, wstrząsają branżą budowlaną i pokazują, co jest naprawdę możliwe do osiągnięcia.

Sprawdź: Nowe mieszkania Bydgoszcz

Wiele rządów i władz na całym świecie zastanawia się, jak dostarczać wodę do suchych i regionów w swoich krajach, zwalczając suszę i problemy z zaopatrzeniem w wodę. Libijski projekt „Wielka rzeka stworzona przez człowieka” pokazuje, że możliwe jest zwiększenie dostępnej wody pitnej i wody do nawadniania. Projekt jest w trakcie budowy od 1985 r., a po ukończeniu (zaplanowanym na 2030 r.), będzie on nawadniał ponad 350 000 akrów gruntów ornych i zwiększy ilość wody pitnej w większości ośrodków miejskich Libii. Wprawdzie woda pochodzi z podziemnego systemu wodonośnego nubijskiego piaskowca, ale jest to dobry przykład tego, co jest możliwe na typowo suchym obszarze.

Budując w już przeludnionych i niedostatecznie zielonych miastach, jest tylko jeden sposób na wprowadzenie zielonej architektury, a mianowicie przez budowę w górę. Nanjing w Chinach było pierwszym krajem azjatyckim, który stworzył pionowy las, gdy włoski architekt Stefano Boeri przywiózł do Chin swój projekt budowy dwóch wież pokrytych zielenią. Pomysł jest prosty, ale skuteczny – obie wieże pochłaniają dwutlenek węgla. Szacuje się, że 1100 drzew i 2500 wiszących roślin na każdej wieży pochłania 25 ton CO2 każdego roku i wytwarza 60 kilogramów tlenu dziennie.

Inteligentny budynek z siedzibą w Amsterdamie.- budynek wytwarza więcej energii niż zużywa i jest uważany za jeden z najbardziej zrównoważonych budynków biurowych na świecie. Atrium od strony północnej wpuszcza do biura dużo światła dziennego, podczas gdy betonowe ściany południowej elewacji pochłaniają ciepło ze światła słonecznego, a panele słoneczne przetwarzają to światło na energię. Dzięki sieci dziesiątek tysięcy czujników rozmieszczonych wokół budynku, wszystko, w tym oświetlenie, chłodzenie, ekspresy do kawy itp., mogą być sterowane i regulowane z centralnego punktu.