W czym pomaga zarządzanie produkcją?

W czym pomaga zarządzanie produkcją?

Zarządzając produkcją możemy odnosić korzyści wynikające m.in. z automatyzacji wielu procesów produkcyjnych, pozwalającej na jednoczesne oszczędzanie czasu i pieniędzy, zarazem zwiększając zdolności wytwórcze oraz redukując zagrożenie przestojami produkcyjnymi wynikającymi z różnych przyczyn. Należy podkreślić, że wdrażanie tego typu rozwiązań nie jest wymierzone w pracowników – chodzi jedynie o wspomaganie ich w jeszcze efektywniejszym wypełnianiu swoich obowiązków.

Podstawową korzyścią z wykorzystania systemów zarządzania produkcją są oferowane przez nie unikalne, wcześniej niedostępne możliwości, w tym przede wszystkim funkcja błyskawicznego modyfikowania procesów produkcyjnych, nie tylko w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, ale również w przypadku zaplanowanych działań. Automatyzowanie procesów produkcyjnych pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby klientów, nawet w przypadku konieczności sprostania nietypowym wymaganiom, takim jak np. konieczność zrealizowania zlecenia na produkcję małoseryjną, czy nawet jednostkową. Modyfikować można też sam produkt, dostosowując go do specyficznych wymagań zleceniodawcy, zarówno w przypadku produkcji mało- jak i wielkoseryjnej. Jeżeli dojdzie do niespodziewanego przerwania łańcucha dostaw surowców, bądź usterki urządzenia/urządzeń, istnieje duża szansa na zastosowanie „obejścia”, pozwalającego na zastąpienie pracy wyłączonych z użytku urządzeń innymi, lub też zmodyfikowania profilu produkcji. 

Zarząd przedsiębiorstwa zyskuje natomiast możliwość efektywniejszego gospodarowania zasobami znajdującymi się w jego dyspozycji, na co pozwalają rozbudowane funkcje analizowania stanu poszczególnych procesów produkcyjnych, umożliwiające wprowadzanie zmian na bieżąco.